Ołtarz św. Olafa został poświęcony!

Po Mszy świętej o godzinie 11 w dniu 25 lipca został trzeci z czterech ołtarzy w katedrze św. Olafa poświęcony przez ks. Biskupa Bernta Eidsvig. (Dwa pozostałe ołtarze, które już są poświęcone to ołtarz główny o ołtarz Maryjny, podczas gdy na poświęcenie wciąż czeka ołtarz chrzcielny.)

Poświęcenie ołtarza św. Olafa było jednym z ważniejszych punktów podczas krótkiej historii kościoła; można również śmiało powiedzieć, że ołtarz św. Olafa jest najważniejszym ołtarzem w naszym chrześcijaństwie. 

W ołtarzu zostały również złożone relikwie św. Birgitty. Mówi się, że św. Birgitta sama przybyła do Trondheim w 1340 roku i odwiedziła grób świętego króla. 

Ukoronowanie figury św. Olafa w ołtarzu św. Olafa nastąpi w dniu Olsok 29 lipca, po pontyfikalnej Laudes, ktra rozpocznie się o godzinie 9.00.

(Zdjęcia: Jan Erik Kofoed)