Onsdag 25.mars: Festen for Herrens bebudelse.

"Herrens engel bragte Maria det glade budskap, og hun unnfanget ved Den hellige Ånd." Slik lyder innledningen til Angelusbønnen, som sammenfatter inkarnasjonens mysterium - engelens budskap til Maria og hennes ja til å føde Jesus Kristus.

Når kirkeklokkene slår tre ganger tre enkeltslag morgen, middag og kveld, er det angelusbønnen som bes i kirker og klostre.

Les mer om Herrens bebudelse