Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi 

"Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego" Tak samo brzmi wstęp do modlitwy Anioł Pański - mówiący o tajemnicy wcielenia - przesłaniu anioła dla Maryi i jej tak dla urodzenia Jezusa Chrystusa. 

 

Kiedy dzwony kościelne biją trzy razy rano, w południe i wieczorem, w kościołach i klasztorach odprawiana jest modlitwa Anioł Pański.

Modlitwa Anioł Pański

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo...

Oto ja Służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo...

A Słowo Ciałem się stało. I zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo...

Módl się za nami święta Boża Rodzicielko. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy którzy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez Mękę Jego i Krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.