Ostatnia cegła jest na swoim miejscu!

W środę 26 października odbyło się przejęcie nowego kościoła św. Olafa. Było to formalne spotkanie, kiedy odbiorca spotyka się wraz z wykonawcą, aby dokonać inspekcji i sprawdzenia czy wszystko zostało wykonane zgodnie z umową. Czujna grupa, składająca się z przedstawicieli Kościoła katolickiego środkowej Norwegii diecezji Trondheim i firmy HENT, sprawdzała nowe budynki - od piwnicy aż do poddasza. Klucze zostały przekazane o godzinie 18.00.

Proces budowy przebiegał bardzo dobrze, mówi ekonom diecezji Trondhiem, Per Albert Vold.

Słyszeliśmy wielokrotnie, że praca przy budowie znaczyła bardzo dużo dla tych, którzy byli w nią zaangażowani, a pracownicy często starali się, żeby dzieło było tak piękne jak to tylko możliwe.

Nie stwierdzono żadnych istotnych braków podczas inspekcji, a partnerzy byli zgodni, że poprawki należy wykonać do 19 listopada. W poniedziałek możemy już się zaczynać przenosić, mówi Per Albert.