P. Egil til Rouen i Frankrike

P. Egil beklager at han blir borte enda noen dager. Ikke ferie denne gangen, men på oppdrag fra biskopen for å representere Kirken i Norge under innsettelsen av den nye erkebiskopen i Rouen. Det er flere gode grunner til at noen fra nettopp Trondheim burde være i Rouen ved denne anledningen.

Domkirken i Rouen er, som p. Egil sier det, Norges dåps-kirke. Det var i Rouen at den norske kongen Olav Haraldson, bedre kjent som Olav den Hellige, forstod det kristne budskapet og lot seg døpe. Og det var denne omvendelse og dåp som førte til Olavs kamp for å kristne Norge og hans død på Stiklestad, som vi minnes hvert år under Olavsdagene. Derfor er det viktig for Kirken i Norge å opprettholde og styrke båndene til Rouen og være tilstede under innsettelsen av erkebiskopen. 

Den 16. oktober er minnedagen for Olavs dåp og i den anledning vil p.Egil være tilstede ved messen i det nye Olavskapellet i domkirken i Rouen, også en anledning som kaller på tilstedeværelse av Kirken i Norge.

P. Egil blir fraværende fra 8. til 17. oktober. Under hans fravær, vennligst ta kontakt med kapellan Slawomir Czuba (954 12 921) for pastorale spørsmål, og med økonom Per Albert Vold (908 51 419) for praktiske spørsmål.