På sporet av de første kristne - fra Jerusalem til Rom

I sin nye bok tar dominikanerpater dr. teol. Aage Hauken oss med på kryss og tvers i det historisk landskapet der de første kristne reiste så flittig.

I Det nye testamente finner vi dem på reisefot overalt på det gamle verdenskartet bare hundre åretter Jesu død. I motsetning til moderne reisende ble de ikke hindret av landegrenser og visumplikt. De beveget seg innenfor et enormt verdensrike - Romerriket - og kunne ferdes fritt , til lands som til havs.

Boken blir snart å finne i <link internal-link internal link in current>St. Eystein bokhandel.