Święta Wielkanocne w tym roku?

W tym roku wkraczamy w świętowanie Wielkiego Tygodnia w sposób jakiego w naszym życiu jeszcze nie doświadczyliśmy!

Będziemy sami, każdy z nas, bez zgormadzenia wspólnotowego, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, od Niedzieli Palmowej do «Świętego Triduum Paschalnego».

Słowa psalmu dawidowego, które Jezus mówił z krzyża, a które słyszymy w liturgii Niedzieli Palmowej, możemy w tym roku uznać za swoje: «Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?» Niepewność, strach, samotność czy różne wyrzeczenia, których w ostatnich tygodniach doświadczamy, pokazują nam się w nowym świetle.

Często mawiałem, że moje doświadczenie Paschy jest zawsze inne - ciągle pojawiają się nowe aspekty, których wcześniej nie braliśmy pod uwagę. W tym roku zatrzymuję się na tych słowach Jezusa i odkrywam Jego doświadczenie Paschy.  

Wiele razy słyszeliśmy, że droga do zmartwychwstania wiedzie przez mękę krzyżową i śmierć Jezusa. A co z nami, Jego uczniami?

Nasze życie ziemskie jest szkołą Boga, mówi święty Benedykt, ojciec życia zakonnego. Może tegoroczna Wielkanoc jest najtrudniejszą dla nas lekcją w Jego programie nauczania?

Mamy nadzieję więc, wierzymy w to, że Bóg nie jest daleki. On jest razem z nami w tym czasie, jak i przez wszystkie czasy. 

ks. Egil