Palmesøndag minnes vi Jesu inntog i Jerusalem

Dagens feiring har sine røtter i en folkelig tradisjon som oppsto på 600-tallet, der man dramatiserte evangeliets ord ved å bringe grener til kirken og rope Hosianna. Etterhvert ble det også vanlig med prosesjon. I dagens liturgi velsignes grenene, og det er asken fra disse som brukes til å tegne askekorset på de troendes panne askeonsdag året etter.

Giotto di Bondone 1305, Padova

 Prosesjonen skal være vår hyllest til Kristus som konge. Vi følger ham i prestens skikkelse, med grener i hendene som vitnesbyrd om vår kjærlighet og troskap.