Passio Olavi i ny utgave!

Dette er skriftet om Hellig Olavs lidelser og undere, som ble til under ledelse av erkebiskop Eystein Erlendsson (1157-1188) og som han selv skrev deler av. Den fullstendige tittelen er «Passio et miracula beati Olavi.» I vår katolske liturgi under Olsok leses utdrag fra Passio Olavi både under vigilien til Olsok og under «Vandring med Olav til Kristus.»

Disse tekstene er fra Bønnebok for Den katolske kirke, oversatt fra latin av  Kjell Arild Pollestad. Museumsforlagets nye utgave inneholder flere historier enn den gamle utgaven på nynorsk fra 1930. Dette skyldes omfattende forskning der man har samlet alle kjente håndskrifter og fragmenter av Passio Olavi i hele Europa. Originalen og de fleste av kopiene ble borte da reformasjonen kom til Norge, men utrolig nok finnes det originaler andre steder i Europa, blant annet ved Corpus Christi College i Oxford og i regionbiblioteket i Douai i nord-Frankrike.

 

Dette er en stor begivenhet for oss som holder Olav for å være hellig. Nå er tekstene som motiverte middelalderens pilegrimer fra fjern og nær til å søke hjelp hos helgenkongen blitt tilgjengelige, til inspirasjon for oss som lever i en postkristen tid.

 

Den nye utgaven av boken som den hellige erkebiskop Eystein fikk skrevet kan kjøpes i St. Eystein bokhandelJ