Paven støtter byggearbeidet

Det ble en vellykket presentasjon av byggeprosjektet i møte med pave Frans. Våre utsendte er vel hjemme igjen, strålende og oppglødde.

Pave Frans får presentert byggeprosjektet Nye St. Olav domkirke.

Tommelen opp for byggeprosjektet.

Paven får overrakt en statue av Hellig Olav.

Her byttes det kalotter!

I begynnelsen av februar besøkte en delegasjon fra Bonifatiuswerk og Trondheim stift Roma for å legge frem byggeprosjektet for Paven. Disse var med: Fra Bonifatiuswerk, generalsekretær msgr. Georg Austen og presseansvarlig Patrick Kleibold. Fra Trondheim stift, biskop Bernt Eidsvig, biskopens kapellan p. Bharath Villavarayen, generalvikar og sogneprest dom Albert Maczka, kansellist Unn Madsø, økonom Per Albert Vold og byggekomiteen ved p. Egil Mogstad.

Onsdag 4.2.2015 deltok delegasjonen i pavens generalaudiens i pave Paul VI's hall som rommer 5000 tilhørere. Salen var fullsatt. Paven holdt en katekese over temaet den kristne far. 

På slutten av audiensen kom pave Frans bort til delegasjonen. Han hilste og fikk presentert prosjektet. Paven fikk se bilder og tegninger av nye St. Olav domkirke. Paven uttrykte sin støtte og ba delegasjonen hilse og ta hans velsignelse med seg hjem. Paven fikk overrakt en kopi av Hellig Olavs statue fra Nidarosdomens vestfront. Både Paven og kardinalene var overrasket over at den ny kirken var den eneste katolske domkirke under bygging i Europa. Paven tok seg god tid og uttrykte begeistring for prosjektet.

Under oppholdet i Roma hadde Bonifatiuswerk og Trondheim stift møter hvor de diskuterte fremdrift og økonomi for byggeprosjektet. Dette var spesielt nyttig for stiftets nye økonom, da man fikk tatt opp en rekke praktiske spørsmål omkring den tyske bistanden. Bonifatiuswerk var åpne på at de til nå hadde samlet inn omlag 3500 € (ca 30 mill. norske kroner). De arbeider også med private givere som ønsker å bistå på spesifikke områder. Bonifatiuswerk ønsker å ha en åpen dialog, og de vil stille opp så langt det er mulig. Det er et tett samarbeid om finansieringsplanen.

Som en kuriositet kan nevnes at både dom Albert, p. Egil samt diakon og prestestudent i Roma Bjørn Tao Quoc Nguyen benyttet anledningen til å bytte kalott med paven.

Trondheim Stift er takknemlig for at biskop Bernt og Bonifatiuswerk fikk i stand deltakelse i audiensen, og ga oss denne unike anledningen til å vise frem prosjektet for paven.