Poetisk og vakkert om Hellig Olav

St. Eystein bokhandel anbefaler Lars Roar Langslets bok om helgenkongen vår. Nærmere Hellig Olav kan vi ikke komme i litteraturen.

Boken ble kåret til årets viktigste lyrikkutgivelse i VG, og mottok pris som vakreste skjønnlitterære bok i 2011 av foreningen for norske designere og illustratører (Grafill). Her finner vi de gamle tekstene av og om helgenkongen. Vi kan lese Olav Haraldsons egne dikt gjendiktet av forfatteren <link http: no.wikipedia.org wiki external-link-new-window>Knut Ødegård. Han har også gjendiktet skaldekvadene fra like etter Olavs død, og ikke minst det store diktet <link http: no.wikipedia.org wiki geisli external-link-new-window>Geisli (Solstrålen).

Til hvert av diktene er det en fyldig introduksjon. I tillegg er det kapitler som tar for seg viktige spørsmål knyttet til Olavsskikkelsen og hans betydning i norsk og europeisk kulturhistorie.

Boken har en sterk visuel kraft gjennom illustrasjonene. Et stort utvalg av verker fra Olavskunsten både i Norge, Norden og Europa leder oss inn i den religiøse erfaringsverden som diktene og Olavslitteraturen ble til i.

<link http: no.wikipedia.org wiki lars_roar_langslet external-link-new-window>Lars Roar Langslet: Olav den Hellige. Spor etter helgenkongen.
Forlaget Press 2011

Finnes i <link internal-link>St. Eystein bokhandel