Poniedziałek 15. marca: Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie

"Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego" Tak samo brzmi wstęp do modlitwy Anioł Pański - mówiący o tajemnicy wcielenia - przesłaniu anioła dla Maryi i jej tak dla urodzenia Jezusa Chrystusa.

[Translate to Polsk:] Når kirkeklokkene slår tre ganger tre enkelt-slag morgen, middag og kveld, er det angelusbønnen som bes i kirker og klostre.

Herrens engel (Angelusbønnen)

Herrens engel bragte Maria det glade budskap. Og hun unnfanget ved Den hellige Ånd.

Hill deg, Maria...

Se, jeg er Herrens tjenerinne. Det skje meg etter ditt ord.

Hill deg, Maria...

Og Ordet ble kjød. Og tok bolig iblant oss.

Hill deg, Maria...

Be for oss, Guds hellige mor. At vi må bli verdige til Kristi løfter.

La oss be: Vi ber deg, Herre, fyll våre hjerter med din nåde, så vi som ved engelens budskap har erkjent at Kristus, din Sønn, er blitt menneske, ved hans lidelse og kors må bli ført til oppstandelsens herlighet. Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.