Powięcenie placu św. Jana Pawła II

We środę 11 października o godzinie 17.30 odbędzie się poświęcenie placu przykościelnego przez ks. Biskupa Bernta Eidsviga. Od tego momentu miejsce to oficjalnie otrzyma imię św. Jana Pawła II dla upamiętnienia wizyty papieża w Trondheim w czerwcu 1989. Po poświęceniu, o godzinie 18:00 zostanie odprawiona Msza św. wotywna w intencji św. Jana Pawła II, a następnie wspólne spotkanie w lokalach parafialnych, na które wszyscy są serdecznie zaproszeni.