Programmet for Olsok 2015 foreligger på 5 språk!

Et stort arbeide er nedlagt og nå finnes det brosjyrer på norsk, engelsk, polsk, tysk og fransk i printervennlig utgave.

Last ned den brosjyren du ønsker her. Legg merke til at det er to sider, og at den siste kommer opp først.