Reaksjoner på den nye korsveien.

Det har kommet reaksjoner på at den nye korsveien for St.Olav Domkirke begynner med Jesu siste måltid. Dette bryter med alle katolske tradisjoner, hevder stemmer i menigheten.

Første stasjon i en tradisjonell korsvei

Det er riktig at den tradisjonelle korsveien begynner med at Jesus blir dømt til døden, men for å sitere Biskop Bernt Eidsvig: "Dette dreier seg ikke om den tradisjonelle korsvei. Det er flere varianter - som det også er det av rosenkransen." Denne korsveien er basert på ortodokse prosesjonsikoner, og den vil sannsynligvis finne sin plass i krypten og ikke være den sentrale korsveien for kirken. Vi vil snart publisere et intervju med sr. Else Marie, kunstneren bak korsveien, der hun selv forteller om de valg hun har tatt.