Referat ze spotkania rady parafialnej 26kwietnia

Wiele tematów znajdowało się w agendzie spotkania rady parafialnej. Szczegóły można przeczytać w sprawozdaniu ze spotkania.

<media 15750 - - "TEXT, Sprawozdanie 26042017, Sprawozdanie_26042017.pdf, 294 KB">Sprawozdanie</media>