Relikwie krzyża w ofierze dla katedry św. Olafa

Radość i zaskoczenie było wielkie kiedy ks. Proboszcz Klaus Rein z parafii Einhausen w diecezji Mainz przekazał relikwie krzyża w ofierze ks. Proboszczowi Egilowi Mogstad po Mszy św. w niedzielę 3 września. Relikwie Chrystusa ponownie przybyły do Nidaros, powiedział ks. Egil. W 1165 do kościoła katolickiego w Nidaros (katedry Nidaros) przybyła kropla krwi Chrystusa, przez co świętujemy Mszę św. "Złotego Palca" w Nidaros 12 września każdego roku. Jako "Złoty Palec" określamy złoty pierścień, w którym znajdowała się kapsułka z kroplą krwi.

Zarówno obchody tej Mszy świętej, jak i same relikwie zniknęły wraz z reformacją. Jest więc wielkim wydarzenie, fakt, że otrzymaliśmy relikwie z krzyża Chrystusa. Ks. Proboszcz Klaus Rein otrzymał je wcześniej od innego księdza. Warunkiem było, że nie mogą one znajdować się w prywatnym posiadaniu, ale zostaną przekazane dalej. Ks. Klaus wraz z parafią był zaangażowany w zbiórkę pieniędzy Bonifatiuswerk m.in. dla nowej katedry św. Olafa. Kiedy ks. Klaus dowiedział się, że nasza parafia nie posiada tego typu relikwi, postanowił przekazać je dla katedry św. Olafa.

Wraz z tą ofiarą rozpoczął się nowy zwyczaj.  Wierni obecni podczas uroczystej Mszy św. w Święto Podwyższenia Krzyża 14 września zostaną pobłogosławieni relikwiami krzyża, mówi ks. Egil Mogstad.