Rivningsprosessen fra innsiden

Foreløpig er det ikke så mye å se på bilder fra de to webkameraene som følger rivingsprosessen ute. Det er inne det skjer for tiden. Baksiden av alterveggen er nå blottlagt så det skal bli mulig å demontere veggen.

Det gamle kirkerommet slik det ser ut nå, 3.juni. Foto p.Egil Mogstad

En betingelse for rivingstillatelsen fra myndighetene var at prosessen dokumenteres med foto for å kartlegge konstruksjonsdetaljer og tilstanden på disse. Sivilarkitekt Dr.techn. Knut Einar Larsen fra vår menighet vil stå for dette.