Samleside for nyheter om medlemsregistersaken.

Oslo katolske bispedømme (OKB) har nå opprettet en egen side der alle nyheter om medlemsregistersaken blir å finne til enhver tid. Spesielt interessant nå er uttalelsen fra av en av Norges fremste eksperter innen forvaltningsrett, som klart støtter OKB mot Fylkesmannen i Oslo og Akershus når denne krever at OKB skal betale tilbake 40 millioner kroner av statlige tilskudd.

 

Gå til OKBs samleside for <link http: www.katolsk.no nyheter medlemsregister external-link-new-window external link in new>nyheter om medlemsregistreringssaken.