Se video med biskop Bernt Eidsvig

Mange troende har ønsket å høre biskop Eidsvigs oppfatning av saken om medlemsrotet i Oslo katolske bispedømme. Nå er det laget en video der han deler noen av sine tanker om den krevende situasjonen.

Fra Bernt Eidsvigs bispevielse 2005, katolsk.no

Her kan du se <link https: www.youtube.com external-link-new-window external link in new>videoen fra OKB til katolikkene i Norge.