Sitt livs reise for å besøke onkelens grav.

"MAY THE SACRED HEART OF JESUS HAVE MERCY ON HIS SOUL" leser p. Egil Mogstad fra en gravsten på Stavne kirkegård, der alle soldatene fra det Britiske samveldet som døde i midtnorge under andre verdenskrig, ligger begravet. Dagen før, etter den engelske messen i St. Olav menighet, kom det en australsk dame frem til p. Egil - hun hadde noe på hjertet.

Bilde: p.Egil Mogstad

Så lenge hun kunne huske hadde hun drømt om å besøke onkelens grav i Trondheim. Gjennom hele oppveksten hadde hun hørt de voksne snakke om onkel  Thomas, den fine unge mannen som mistet livet bare 24 år gammel da flyet hans fra Royal Australian Air Force ble skutt ned over Trondheim den 22. april 1945. Nå var drømmen blitt virkelighet, graven var besøkt, og hun ville gjerne gi en gave til nye St. Olav domkirke.