Søndagsmessene i påsketiden (fram til pinse)

I påsketiden, fra 1.påskedag til 1.pinsedag vil gregoriansk messe 8 og norsk messe 13 bli sunget på søndager. Credo l og lll vil også bli sunget. Norsk messe 13 har et credo som snart vil bli tatt i bruk.

Lenker med lydspor finner du <link internal-link>her