Spørreundersøkelse om familien fra Pave Frans

Pave Frans har innkalt til en ekstraordinær bispesynode om familien. I den forbindelse ber han alle i menigheten å svare på til enkle spørsmål slik at synoden kan diskutere de spørsmålene som opptar deg.

Her er direkte lenke til informasjon og spørsmålene. Vi legfolk skal svare på de ti spørsmålene i tredje avsnitt i den lenkede artikkelen:

http://www.katolsk.no/nyheter/2013/11/sporreundersokelse