Spowrotem w "katakumbach"

Kaplica tymczasowa była przepełniona podczas gdy ksiądz proboszcz Egil Mogstad witał wszystkich spowrotem po krótkiej obecności w klasztorze Brygidek w Tiller. Dla wielu zaskoczeniem był fakt, że ustawienie kaplicy zostało odwrócone w przeciwną stronę.

Spowodowane jest to faktem, że wykonano otwór między kaplicą tymczasową/lokalami parafialnymi a piwnicą pod nowym kościołem, aby utworzyć wyjście awaryjne w nowym kościele, gdy ten zostanie oddany do użytku.

Nasza trudna sytuacja w kaplicy tymczasowej jest dla nas nie tylko Postem ale i Adwentem czyli czasem radosnego oczekiwania. Zostało tylko 82 dni do święcenia nowego kościoła, powiedział ks. Egil. 

Wydaje się cudem, że tak duża wspólnota może uczestniczyć we mszy świętej w takich ciasnych i prowizorycznych pomieszczeniach. Chcieliśmy podziękować za wszelką pomoc - zarówno w postaci pracy jak i porady - że to co niemożliwe stało się możliwe.