St Eystein bokhandel: Et helt bord med barnebøker om katolsk tro!

Høsten er tid for oppstart av katekese for barn. Da kan det være aktuelt å skaffe bøker som kan brukes hjemme, og på den måten støtte undervisningen barna får.

Les mer om St. Eystein bokhandel <link internal-link internal link in current>her