Stem på nytt menighetsråd 17.november!

Etter alle messene (kl. 9, kl. 11, kl. 14, kl. 16 og kl. 18) den 17. november, så vel som lørdag 16. etter kveldsmessen, kan du avlegge din stemme i menighetslokalet. Det går også an å forhåndsstemme søndag 10.november etter alle messene i St.Eystein bokhandel ved kirken.

Menighetsrådet består vanligvis av 7 personer. Vi velger 5 personer blant de aktuelle kandidatene fra listen nedenfor. I tillegg utpeker sognepresten to personer fra samme liste, eller han finner noen utenom som han mener det er viktig å ha med. I år er det mange kandidater å velge blant. Fire fra sittende menighetsråd stiller til gjenvalg, og i tillegg har åtte nye kandidater sagt ja til å stille til valg. Her er listen, i alfabetisk rekkefølge:

Bjørnås, Isabelle (filippinsk, gjenvalg)

Cabrera, Patricia (chilensk, ny)

Dalseg, John Einar (norsk, gjenvalg)

Forsberg, Thor-Erik (norsk, ny)

Fossmo, Jan Inge (norsk, gjenvalg)

Hals, Arild (norsk, ny)

Hoang, Lam Minh (vietnamesisk, ny)

Kofoed, Åshild (norsk, ny)

Bjørn Krangsås (norsk, ny)

Solewa, Jozef (polsk, gjenvalg)

Waage, Trude (norsk, ny)

Zoric, Suzanna (norsk, ny)