Stort besøk fra Tyskland 21-25. April

Våre tyske venner og velgjørere i Bonifatiuswerk arrangerer reise til Trondheim og Trøndelag for en gruppe på 17 journalister fra hele Tyskland. Hensikten er å samle informasjon som kan brukes blant tyske katolikker når det skal samles inn penger til nye St. Olav domkirke i Trondheim. Monsignore Georg Austen, generalsekretær i Bonifatiuswerk som vi alle husker fra grunnstens-nedleggelsen i november 2015, skal lede gruppen av journalister på reisen.

Programmet er  rikholdig, og msgr. Austen har grunn til å være stolt på vegne av Bonifatiuswerk og generøse tyske katolikker når han viser frem prosjektene de har støttet i Trondheim og Trøndelag. Det blir besøk på Birgittaklosteret, Tautra Mariakloster og Munkeby Mariakloster, som alle har fått betydelig økonomisk hjelp gjennom midler Bonifatiuswerk har samlet inn blant troende i Tyskland. Og ikke minst skal gruppen besøke vår nye St. Olav domkirke her i Trondheim som nå reiser seg i raskt tempo. Målet med reisen er at de tyske journalistene skal vekke interessen blant våre tyske brødre og søstre  for den nye katolske katedralen langt mot nord. 

I anledning besøket fra Tyskland vil biskop Bernt Eidsvig være i Trondheim fra fredag 22. til lørdag 23. april.