Stort besøk fra Tyskland 21-25. April

Våre tyske venner og velgjørere i Bonifatiuswerk arrangerer reise til Trondheim og Trøndelag for en gruppe på 17 journalister fra hele Tyskland. Hensikten er å samle informasjon som kan brukes blant tyske katolikker når det skal samles inn penger til nye St. Olav domkirke i Trondheim. Monsignore Georg Austen, generalsekretær i Bonifatiuswerk som vi alle husker fra grunnstens-nedleggelsen i november 2015, skal lede gruppen av journalister på reisen.

Fra grunnstensnedleggelsen til nye St. Olav domkirke november 2015. Msgr. Austen overrekker gave til St. Olav Domsogn.

Programmet er  rikholdig, og msgr. Austen har grunn til å være stolt på vegne av Bonifatiuswerk og generøse tyske katolikker når han viser frem prosjektene de har støttet i Trondheim og Trøndelag. Det blir besøk på Birgittaklosteret, Tautra Mariakloster og Munkeby Mariakloster, som alle har fått betydelig økonomisk hjelp gjennom midler Bonifatiuswerk har samlet inn blant troende i Tyskland. Og ikke minst skal gruppen besøke vår nye St. Olav domkirke her i Trondheim som nå reiser seg i raskt tempo. Målet med reisen er at de tyske journalistene skal vekke interessen blant våre tyske brødre og søstre  for den nye katolske katedralen langt mot nord. 

I anledning besøket fra Tyskland vil biskop Bernt Eidsvig være i Trondheim fra fredag 22. til lørdag 23. april.