Strengere smitteverntiltak i St. Olav domkirke

Erfaringene de siste helgene med økt maksimalt antall deltagere i messene gjør at vi nå ser oss tvunget til å minske antallet plasser i messen til 100.

Vi har blant annet erfart at det er vanskelig å holde god avstand, både til hverandre i og på vei inn i kirken, og til kirkevertene som sjekker billetter.

Flinke frivillige har derfor i løpet av uken markert sitteplassene i kirken litt tydeligere. Slik skal det ikke være noen tvil om hvor man kan sitte. Familier og nærkontakter som vil sitte sammen bes om å sette seg i sideskipene, der kan man sitte tett sammen på annenhver rad.

Billettkontrollen vil også bli organisert litt annerledes og, ikke minst, strengere – alle må sjekkes inn før de får gå inn i kirken og INGEN vil slippe inn i messen uten billett.

For å gjøre det enklere å skaffe billett har vi forlenget bestillingsfristen til kl. 7 samme dag på lørdager og søndager, og til kl. 14 alle hverdager. Se utførlig beskrivelse av hvordan man skaffer billett nedenfor.

Kom til kirken i god tid. Hold god avstand til hverandre dersom det er kø, og når dere skal vise frem billetten holder det at dere tar den frem på mobilen og holder denne slik at kirkeverten ser den. Billetten er stor og godt synlig slik at det skal være mulig å holde god avstand. Kirkeverten sjekker KODEN mot sin liste, dere behøver (vanligvis) ikke oppgi navn.

Dersom dere har bestilt en eller flere billetter dere ikke kan benytte ber vi om at dere avbestiller disse, slik at noen andre får mulighet til å komme i messen.

          **************************************************          

Slik skaffer du billett til messe i St. Olav domkirke

 • Søk på internett «https://billett.katolsk.no»
 • Rull ned til «Liste over gudstjenester» og trykk på denne. På siden «Finn en gudstjeneste» ruller du til Trondheim (St. Olav menighet). Så velger du dato, og til slutt språk.
 • Trykk deretter «søk».
 • Du får en liste over messer og velger én.
 • Velg antall personer.
 • Skriv navn og telefonnummer.
 • Kryss av at du har lest personvernregler og at du holder deg hjemme hvis du ikke er frisk.
 • Følg videre instruks med referansekode.
 • Billetter kan bestilles til kl. 7 samme morgen lørdag og søndag, og til kl. 14 samme dag på hverdager.
 • Avbestill billetter du ikke kan bruke, så får noen andre mulighet til å komme til messe.
 • HUSK Å HENTE OPP BILLETTEN PÅ DIN MOBILTELEFON SÅ DU KAN VISE KODE NÅR DU KOMMER TIL MESSEN. Det er ikke nok å oppgi navn når du kommer, du må vise kode.
 • Velkommen til neste messe - med billett :-) Møt opp tidlig, det tar lang tid å sjekke alle inn.

        **************************************************