Św. Olaf wstawia się za nami w niebie!

Mamy przyjaciela w niebie i jest nim św. Olaf. On jest Apostołem Norwegii - głośmy tą nowinę! On jest wojownikiem Chrystusa - walczmy dla wzrostu Królestwa Bożego. On jest wrogiem bałwochwalstwa - walczmy ze wszystkim co próbuje wyciągnąć nas od Chrystusa.

Kanonizacja św. Olafa. Fragment obrazu z XIV wieku.

On wprowadził Chrystusowy pokój i sprawiedliwość - pracujmy na rzecz pokoju aby Chrystusowe prawo wpisywało się w nasze serca. Jest filarem w Kościele Chrystusowym - stójmy silni i nieugięci jako wsparcie Kościoła kiedy jego nieprzyjaciele chcą go zniszczyć. Jest płomieniem Bożej miłości - niech nasza gorliwość rozpala Kościół i naszych bliźnich. Jest budowniczym Kościoła - budujmy piękne kościoły na cześć Pana i bądźmy skałą dla Jego budowli na ziemi.

Jest męczennikiem w obronie wiary - odważmy się walczyć i umierać w obronie naszej wiary. Jest pomocnikiem dla chorych - pomóżmy chorym i cierpiącym, którzy potrzebują naszego wsparcia i opieki. Jest norweskim mówcą przed Bożym tronem - bądźmy nosicielami prawdy i dobroci w naszym kraju.
Św. Olafie, nasz przyjacielu w niebie, módl się za nami!