29 września Msza ku czci świętych archaniołów Michała, Rafała i Gabriela

Tego dnia w liturgii Kościół świętuje wspomnienie trzech archaniołów. Święty Michał (imię znaczy - Któż jak Bóg?) jest archaniołem walczącym z szatanem i z wszystkimi jego złymi aniołami, broni przyjaciół Boga i ochrania całą ludzkość przed sidłami diabelskimi. 

 

Archanioł Gabriel (imię oznacza ”Moc boża”) przekazał wiadomość Zachariaszowi o narodzinach Jana Chrzciciela a Maryi o narodzinach Jezusa. Jego pozdrowienie dla dziewicy Maryi, «Bądź pozdrowiona, pełna łaski» stało się modlitwą znaną niemalże wszystkim chrześcijanom. Archanioł Rafał (imię znaczy ”Bóg leczy”) jest archaniołem, który towarzyszył w podróży biblijnemu Tobiaszowi. Jest często identyfikowany z aniołem z ewangelii św. Jana J 5,4: ”Anioł bowiem zstępował w stosownym czasie i poruszał wodę. A kto pierwszy wchodził po poruszeniu się wody, doznawał uzdrowienia niezależnie od tego, na jaką cierpiał chorobę”

Według nauki katolickiej aniołowie są duchami czystymi i stworzonymi. Posiadają rozum i wolną wolę ale nie posiadają ciała.Imię anioła oznacza posłańca od Boga. W porządku stworzenia aniołowie stoją wyżej od ludzi.