[Translate to Polsk:] VIKTIG MELDING VEDRØRENDE BRUK AV INTERIMKIRKEN FRA MIDTEN AV AUGUST

[Translate to Polsk:] F.o.m. mandag 15. august og fremover til engang i uken etter søndag 28. august (merk: ny dato) blir det ingen aktivitet i Interimkirken. Messen 21. august og hverdagsmessene vil bli feiret i Birgittaklosterets kapell på Tiller. Vi både håper og tror at messen søndag 28. vil kunne forløpe som normalt i Interimkirken igjen. Dette skyldes at det må sages døråpninger i to murer i interimkirken, mellom sakristiet og det nye kirkeanlegget, og mellom sakristiet og Foreningslokalet. Disse åpningene er del av en rømningsvei som er en forutsetning for å få bruke kjelleren i det nye anlegget.

Nærmere opplysninger om når møter, katekeser, kurs og andre aktiviteter igjen kan forløpe som vanlig, vil etterhvert bli annonsert etter messene, og også her på nettsiden.

[Translate to Polsk:]

 

 

Messene vil bli avholdt i kapellet hos søstrene til samme tid som i Interimskirken: hverdager kl.18.00, søndag kl.09.00, 11.00 og 16.00 - den siste på polsk.

 

Buss nr. 46 går direkte opp til klosteret på Tiller fra sentrum.