Triduum Paschalne

Wieczór Wielkiego Czwartku poprzedza święte Triduum Paschalne, co symbolizuja trzy dni przed męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa. Triduum trwa do wieczora Niedzieli Wielkanocnej. Pierwotnie historia o Jezusie umarłym i zmartwychwstałym obchodzona była tylko w niedziele. Jednak pielgrzymi którzy podróżowali do Ziemi Świętej, zachowali żywe świadectwo i zaczęli naciskać na ogromne znaczenie tego okresu w ewangelii.

Dzisiejsza Wielkanocna liturgia uzyskała obowiązująca formę za czasów papieża Piusa XII w 1955. (źródło katolsk.no)