Triduum Paschalne

Nieszporami w Wielki Czwartek rozpoczynamy czas Świętego Triduum Paschalnego, które symbolizuje trzy, ostatnie dni z historii życia ziemskiego Jezusa. Triduum trwa do nieszporów z Wielkiej nocy. Początkowo cała historia śmierci i zmartwychwstania Jezusa była celebrowana w jeden dzień, w Niedzielę Paschalną.

 

Jednak od czasów pielgrzyek do Ziemi Świętej, które rozpoczęły się pod koniec lat 300, zachowały się żywe świadectwa tego, jak w kościołach przeżywano wydarzenia ewangeliczne.

Wielkanocna liturgia, jaką znamy dzisiaj, uzyskała ostateczną formę za czasów papieża Piusa XII w 1955 r. (Źródło katolsk.no)

(Święte Triduum Paschalne w katedrze św. Olafa: patrz kolumna „Co się dzieje” po prawej stronie pierwszej strony).