Vår Herres Jesu Kristi Fødsel

Allerede på 300-tallet var minnedagen for Jesu fødsel lagt til 25. desember i den romerske kalender. Fra Roma spredte feiringen seg ut i verden, slik at rundt år 400 var denne dagen festdag for Jesu fødsel også i øst.

les videre  her