Valg til nytt menighetsråd

I januar velger vi nytt menighetsråd for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2022.

Valg på nytt menighetsråd

For perioden 1.1.2020 – 31.12.2022

Statutter for menighetsrådet:

§ 4
Menighetsrådet skal bestå av:
Menighetens prester
fem (5) medlemmer valgt av menigheten
to (2) som er valgt av sognepresten.

§ 2
I menighetsrådet skal de troende, sammen med dem som i kraft av sitt embeder har del i sjelesorgen i sognet, hjelpe til med å fremme det pastorale arbeidet

§ 3
Menighetsrådet har kun en rådgivende stemme

--------------------------------------------------------------------

Vi ber om forslag på kandidater til menighetsrådet. Forslag sendes valgkomiteen som består av:

 
Svein Eirik Fauskevåg
Kari Øien
Jozef Solowa
Ingrid Karin Hegvold
 
 
s.e.fauskevag@gmail.com
karoi@trondelagfylke.no
Jozef3@poczta.onet.pl
ingrid.karin@hegvold.no
 

Av de forslagene som kommer inn velger valgkomiteen ut 10 kandidater som stiller til valg.

Valgene vil foregå følgende steder:

Ørland, Støren og Oppdaldato kommer
Løkken Verkdato kommer
Frøyadato kommer
Trondheim
 
25. og 26. januar
ifbm aftenmessen på lørdag og alle messene på søndag