Vi presenterer det nye menighetsrådet: Jan Inge Fossmo

Jan Inge kommer fra Meldal. Han er 47 år gammel og utdannet innen helse- og sosialfag og har jobbet på sykehus, aldershjem og i ambulansetjenesten. I 1996 kom han til Trondheim og begynte i hotellbransjen. Nå er han konferansesjef i Quality Hotel Panorama, noe han trives utmerket med.

 Jan Inge er glad i klassisk musikk og har abonnement i Trondheim Symfoniorkester, så det blir mange fine konserter i løpet av et år, men hans viktigste hobby er Kirken. Alle som deltar i 11-messen på søndag kjenner ham godt, i hvert fall av utseende. Han bærer ofte prosesjonskorset, ministrerer regelmessig ved alteret og er ansvarlig for mye av det praktisk liturgiske. Han vet hvor ting skal være og sørger for at de er der til rett tid. I tillegg har han ansvar for at kollekten blir talt opp og gjort skikkelig rede for hver søndag. 

Han har allerede sittet i en periode i menighetsrådet og er ofte den drivende kraften bak arrangementer i kirken, som barnas juletrefest og menighetens sommerfest. De som besøker St. Eystein bokhandel før messen vil også ha truffet ham der. Han er et synlig og aktivt medlem av Kirken.

Da det nye menighetsrådet holdt sitt første møte ble Jan Inge valgt til leder for denne perioden. Han et opptatt av å være en god støttespiller og venn for sognepresten i hans videre arbeid med å utvikle menigheten. Han gleder seg også til den spennende tiden som ligger foran oss med byggingen av Nye St. Olav Domkirke.

Jan Inge lærte Kirken å kjenne gjennom katolske venner. Han forteller at han opplevde det første møtet med messen både som skremmende og rart, men dette skremmende og rare ble snart en inderlig og viktig del av hans liv. Han ble tatt opp i Kirkens fulle fellesskap i klosterkirken på Tautra i 1999, og han sier med et stort smil at den beslutningen har han aldri angret på.