Vi presenterer det nye menighetsrådet: Lam Nguyen Hoang

Lam er 35 år gammel. Han er født i Vietnam og kom til Norge sammen med sin mor som 10-åring. Han fikk sin skolegang på Melhus, og etter fullført videregående skole tok han datautdannelse i Mo i Rana.

Han jobbet i flere år i Telenor som datatekniker, men er i dag uføretrygdet på grunn av sykdom. Han har to barn, 9 og 10 år gamle. Han er heldig i det at flere medlemmer av familien hans kom til Norge og har slektninger flere steder i landet.

Lam vokste opp som katolikk og har et nært og godt forhold til Kirken. Han har flere hobbyer, men matlaging er den viktigste. Å lage mat er en kunst, sier han, mat skal både se godt ut og smake godt. I tillegg spiller han litt gitar, men han mener selv at han er bedre til å lage mat enn å spille. Datautdannelsen har også gitt ham en viktig hobby, og han er interessert i å være med å videreutvikle menighetens websider. Særlig synes han at St. Eystein bokhandel burde ha en egen webside med mulighet til å handle på nettet.

Lam fikk poliomyelitt som liten. Det var ingen vaksine i Vietnam og heller ingen muligheter for behandling av sykdommen. Da han kom til Norge hadde poliomyelitten utviklet seg så langt at han må leve med denne sykdommen resten av livet. Sykdommen har ført til et glødende engasjement i Landslaget for Poliomyelitt, der han legger ned adskillig innsats.

 

Med sine ferdigheter innen data og matlaging mener han at det er der han i første rekke kan yte en innsats for menigheten. Vi gleder oss til å smake maten når anledningen byr seg.

Les også presentasjon av  Isabel Bjørnås