Viktig kunngjøring fra sogneprest dom Albert Maczka

Menighetslokalene skal pusses opp og det vil komme et midlertidig kapell der som skal brukes i byggeperioden for ny kirke. Alle grupper som har ting lagret i skap der må hente disse innen 15. mai, fordi disse skapene trengs til å lagre ting fra prestegården, sakristiet og menighetskontoret.

Bygningsmaterialene til de indre veggene har allerede begynt å komme, og vi vil anstrenge oss for å fullføre forberedelsene til maling etc. i løpet av uke 18.