Voksentreff med foredrag av p. Olav Müller

St. Olav menighet inviterer til voksentreff lørdag 27. oktober.

Utsnitt av forsiden til p. Olav Müllers bok "Et streiftog gjennom Den katolske kirkes historie i Norge".

Vi starter med messe kl. 12.00. Etter messen blir det foredrag av p. Olav Müller om innføring av kristen tro i vikingtiden. Vi avslutter med hyggelig samvær, en enkel servering og loddsalg. Dom Albert Maczka ønsker alle interesserte hjertelig velkommen!

For mer info ta gjerne konakt med Trude Nicolaysen 951 22 58 eller 480 36 982