Votivmesse til den hellige ånd med velsignelse av nye messehagler og prosesjonsfane.

"Sett ut fra Olavs ungdom og krigerske bakgrunn er det lett å fastslå at han en gang for nokså nøyaktig ett tusen år siden opplevde en omvendelse", sa biskop Bernt Eidsvig i sin preken under åpningen av årets Olsokfeiring. "Omvendelsen ble bekreftet ved Olavs dåp. Han lærte å se hva Kristus ville han skulle gjøre, og han gjorde det. Hele veien er den hellige ånds ledelse og ledsagelse åpenbar i Olavs liv."

Biskopen velsignet så de nye messehaglene og prosesjonsfanen. Disse skal brukes for første gang under prosesjonen på Stiklestad søndag 28. juli, forteller sogneprest Dom Albert Maczka