W niedzielę Palmową wspominamy uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy

Obchody tego dnia mają swoje korzenie w ludzkiej tradycji, która powstała w VI wieku, kiedy słowo ewangelii zostało udramatyzowane przez przynoszone gałązki palmowe do kościoła i wykrzykiwane Hosanna. Z biegiem czasu przybrało to formę procesji. W liturgii Niedzieli Palmowej błogosławione są gałązki palmowe, a proch po ich spaleniu, jest używany do znaczenia krzyża z popiołu na czole podczasŚrody Popielcowej.

Procesja jest naszym hołdem składanym Chrystusowi Królowi. Podążamy z Nim pod postacią kapłana jako wyraz naszej wierności i miłości.

(Niedziela Palmowa w prafi św. Olafa: zobacz w programie po prawej stronie)