Wartościowy dzień w narodowych świętowaniu Olsok!

Olsok w Trondheim rozoczął się specjalnym wydarzeniem. Figura św. Olafa w nowej katedrze św. Olafa została ukoronowana podczas uroczystej ceremoni. Ołtarz św. Olafa z relikwiami św. Olafa stał się teraz miejscem, które świeci świętością i zaprasza nas do modlitwy.

Wykład Eirik A. Steenhoff podczas Olsok zwrócił uwagę publiczności. Jego przenikliwe i jednocześnie wzruszające przemówienie stało się podstawą artykułu w nadchodzącym numerze czasopisma Segl, którego nie możemy sie doczekać. Jego głównm zadaniem było pokazanie w jaki sposób wiara katolicka dba o ludzką wolność i godność, w przeciwieństwie do nowoczesnych, bezbożnych ideologii o samorealizacji i poszukiwaniu szczęścia.

Msza św w katedzre Nidaros przy  grobie św. Olafa podczas Olsok jest zawsze rdzeniem uroczystości. nie powinniśmy postrzegać Olafa jako dawnego człowieka, powiedział Wkariusz Generalny Ole Martin Stamnestrø w swym kazaniu. Bóg dał nam dar św. Olafa, ale co ważniejsze dał nam św. Olafa w darze. Święci nie należa do przeszłości. Oni należa do teraźniejszości. Święci nie umarli. Oni nadal żyją, oni żyją nawet baradziej niż my, ponieważ znajdują się bliżej Boga, który jest źródłem życia.

Homilia w niedługim czasie zostanie umieszczona na stronie internetowej.