Wizyta z Watykanu podczas Olsok!

Biskup Paul Tighe, który jest sekretarzem Papieskiej Rady ds. Kultury przyjedzie do Trondheim, aby wziąć udział w tegorocznych obchodach Olsok. Wcześniej był on zaproszony do Oslo do Kulturdepartementet, a następnie przyjął zaproszenie ks. Biskupa Bernta Eidsviga do Trondheim i Stiklestad aby świętować dni św. Olafa.

Biskup Paul Tighe pochodzi z Irland, aby w ostatnich latach pracował w Watykanie, w kurii rzymskiej. Bardzo cieszymy się, że przyjął on zaproszenie i weźmie udział w całych, tegorocznych obchodach Olsok - zarówno tutaj w Trondheim, jak i Stiklestad, mówi szef kancelarii diecezji Trondheim Unn Madsø.