Biskup Bernt Eidsvig Can. Reg jest biskupem katolickiej diecezji w Oslo i administratorem prałatury generalnej Trondheim. Urodził się w Rjukan i został przyjęty do kościoła katolickiego w 1977. Studiował teologię na Uniwerytecie w Oslo i na Heythrop College w Anglii. Święcenie kapłańskie przyjął w 1982 w Oslo, a następnie został wikariuszem i proboszczem w parafii św. Pawła w Bergen. W 1991 wstąpił do zakonu kanoników regularnych w autriackim klasztorze w Klosterneuburgu. 22 października 2005 został wyznaczony na biskupa w Oslo, a w 2009 został administratorem prałatury generalnej Trondheim, Środkowej Norwegii.

 

Lukas Stefan Lorf-Wollesen Can. Reg. er generalvikar i Midt-Norge Stift fra 1. mars 2020

Dom Lukas er født i Hamburg i Tyskland og kom til Norge og Bergen i 2005. Han tilhører augustinerkorherrenes kloster i Klosterneuburg, Østerrike og gjennomførte prestestudiene  på University of London. Han avga eCan.Reg.vige løfter 28. august 2004, ble diakonviet 15. oktober 2005 i Klosterneuburg av biskop Gerhard Schwenzer SS.CC., og siden presteviet 22. april 2006 i Klosterneuburg av biskop Bernt Eidsvig Can.Reg.

Dom Lukas er til daglig skoleprest ved St. Paul gymnas i Bergen, rektor for St. Sunniva kapell, og sitter  i Oslo katolske bispedømmes finansråd. Som generalvikar fortsetter han å bo og jobbe i Bergen, men er til stede i Trondheim så ofte som mulig og ved nødvendighet.

E-mail: Lukas.Lorf-Wollesen(at)katolsk.no

 

 

Egil Mogstad został proboszczem parafii św. Olafa 29 października 2015. Ksiądz Egil urodził się w 1948 w Trondheim. Po studiach teologicznych w Oslo został wyświęcony na pastora kościoła protenstanckiego w 1974 i pracował jako pastor pomocniczy w Nidaros Domkirke. Jednak już w 1976 przeszedł na katolicyzm. Następnie spędził 4 lata w Klasztorze Dominikanów we Francji. Choroba i niepewność czy to jego prawdziwe powołanie doprowadziły go spowrotem do Norwegii. Następnie pracował jako lektor w Szkole Katedralnej w Trondheim przez 32 lata ucząc francuskiego, łaciny, historii i religii. Dodatkowo wykładał również w konserwatorium muzycznym na NTNU historię liturgii. Został wyświęcony na diakona kościoła katolickiego podczas Olsok w 2013 roku i na księdza rok później.

Zobacz dłuższy artykuł o ks. Egilu. Adres mailowy:

 

mailto:egil.mogstad(at)katolsk.no

image-52

Ks. Sławomir Czuba urodził się 6 sierpnia 1983 w Dębicy w Polsce. Studiował w seminarium w Tarnowie w latach 2002 - 2008, gdzie uzyskał tytuł magistra psychologii. Został diakonem w czerwcu 2007, a księdzem - 31 maja 2008. Pracował jako wikariusz w Krużlowej (2008-11) i w Mielcu (w parafii Ducha Świętego, 2011-14). Ma doświadczenie w pracy w duszpasterstwie dzieci i młodzieży oraz pracy w rodzinach. Zna języka angielski i polski, lubi czytać i grać w piłkę nożną. Od 1 września 2014 pracuje jako wikariusz w parafii św. Olafa w Trondheim ze szczególną odpowiedzialnością za polską część parafii. 
 
Adres mailowy: s3czuba@o2.pl Telefon: 73808752 lub kom. 95412921

Pater Marlo (som han gjerne vil bli kalt - en kombinasjon av navnene Marcos og Marlo) ble født 10. november 1965 i Dagupan, Filippinene.  Han ble diakonviet i erkebispedømmet Lingayen Dagupan i 1997 og presteviet i Balanga Bataan i desember samme år.   Det ble 9 års virke som prest i Hong Kong, hvor han lærte både å snakke og skrive kinesisk. Etter dette har han vært prest på Filippinene, i byen Binmaley i den nordlige provinsen Pangasinan. I tillegg til filippinsk og kinesisk, snakker han engelsk. Han kom til Norge og Trondheim 10. oktober 2018, og er stiftskapellan i Trondheim stift, med særlig ansvar for filippinerne i stiftet.

Telefon: 73808753  Mobil: 925280001
Email: marcos.trinos@katolsk.no 

 

 

Działalność biura kancelarii kurialnej jest ważnym ogniwem funkcjonowania diecezji. Unn Lindgard Madsø pełni obowiązki szefa kancelarii od 2011. Zakres jej obowiązków jest szeroki. Swoją funkcję pełni współpracując z Wikariuszem Generalnym. W skład jej obowiązków wchodzą: personel diecezji, finanse diecezji, pensje pracowników, utrzymanie budynków itp.

Adres: Lade allé 18B, 7041 Trondheim; tel: 916 72 357;

 

<p>unn.lindgard.madso@katolsk.no</p>

Per Albert został mianowany ekonomem diecezji Trondheim przez biskupa Berndta Eidsvika 14 sierpnia 2014 roku. Kadencja ekonoma trwa 5 lat. Per Albert kształcił się w tej dziedzinie na BI i posiada odpowiednie doświadczenie w gospodarowaniu i zarządzaniu własną działalnością biznesową. Jest on również odpowiedzialny za działalność księgarni przy parafii świętego Olafa w Trondheim. Epost:

 

<p>per.albert.vold@katolsk.no,&nbsp;Tel:&nbsp;908 51 419</p>

Ulf Schancke pełni funkcje kantora w parafii świętego Olafa od 13 lat. Jako kantor jest odpowiedzialny za muzykę w parafii podczas liturgii. Jest organistą, prowadzi chór kościelny i dobiera odpowiednie teksty i melodie do liturgii. Ulf jest także utalentowanym kompozytorem, opracował wiele tekstów i melodii psalmów, których używamy podczas Mszy Świętych.

 

<p>Ulf.Schancke@katolsk.no</p>