Podstawowe informacje o katechezie w języku polskim w parafii St. Olav - Trondheim

W ramach katechezy w języku polskim dzieci przygotowywane są do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej jak i zapoznania się lub pogłębienia zasad wynikających
z wiary katolickiej. Wszystkie spotkania będą odbywały się w budynkach przyparafialnych przy Schirmers Gate 1 Trondheim w drugie i czwarte soboty każdego miesiąca. Katecheza obejmuje dwie grupy dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej jak i dzieci w wieku 5 – 7 lat oraz 10 - 13. Pierwsze spotkanie z możliwością zapisania się na katechezę odbędzie się 12.09.2020
o godzinie 10.00. Spotkanie zakończymy wspólną Mszą Świętą dla dzieci. Do końca tego roku katechezy będą jednak odbywały się sporadycznie przez wzgląd na wciąż panujące obostrzenia sanitarne. Terminarz katechez podajemy więc tylko do końca tego roku.

Terminarz katechez 2020

12.09.2020 – pierwsze spotkanie informacyjne wraz z katechezą

07.09.2020 – godz. 17.00 - dzieci z grupy I – Komunia 2020

08.09.2020 – godz. 17.00 - dzieci z grupy II – Komunia 2020

14.09.2020 – godz. 17.00 - dzieci z grupy I – Komunia 2020

15.09.2020 – godz. 17.00 - dzieci z grupy II – Komunia 2020

24.09.2020 – godz. 16.00 – 18.00 – Spowiedź święta dla dzieci z obu grup – Komunia 2020

25.09.2020 – Próba przed Pierwszą Komunią Świętą 2020 – godz. 15.30

26.09.2020 – Pierwsza Komunia Święta 2020 – gr. I – godz. 11.00 ,  gr. II – godz 13.00

24.10.2020 – sobotnia katecheza - wszystkie grupy

14.11.2020 – sobotnia katecheza - wszystkie grupy

28.11.2020 – sobotnia katecheza - wszystkie grupy

12.12.2020 – sobotnia katecheza - wszystkie grupy

Schemat spotkania katechetycznego:

10.00 – 10.45 – I katecheza

10.45 – 11.00 – przerwa

11.00 – 11.45 – II katecheza

12.00 – Wspólna Msza Święta dla dzieci i rodziców.

Ważne!!!

W trakcie trwania obostrzeń sanitarnych nie będzie możliwe zorganizowanie wspólnego posiłku. Pamiętajmy o wzajemnej trosce, zchowujmy należyty odstęp, pamiętajmy o dezynfekcji rąk i w chwili wątpliwości co do stanu własnego zdrowia, nie bierzemy udziału w katechezie.

z wyrazami szacunku

ks. Sławomir Czuba - nr tel. 95412921

W zakładce "Informacje dla Polaków" umieszczane będę informacje aktualne tylko dla polskiej część parafii św. Olafa w Trondheim. 

Tutaj będą pojawiać się specjalne ogłoszenia związane m.in. z katechezą w języku polskim, spotkaniami dla Polaków w parafii czy organizowanymi wydarzeniami dla polskiej grupy.

Zakładka "Informacje dla Polaków" widoczna jest tylko na polskiej wersji strony internetowej trondheim.katolsk.no.