I St. Olav finner dette sted på fredager. Før man planlegger requiem-messe / bisettelse, må man kontakte menighetskontoret eller en av prestene direkte, som vil melde tilbake om hvilken dag og tidspunkt som er mulig, og avtale et møte før handlingen.

Man må også opplyse menighetskontoret om hvilket begravelsesbyrå man bruker.

 Sang og musikk ved disse handlingene må avtales med domkirkens kantor.