Det er i St. Olav domkirke mulighet for skriftemål etter direkte avtale med en prest.
For kontakt: https://trondheim.katolsk.no/kontakt-oss