12.08. Onsdag:
19:00 Møte i menighetsrådet

15.08. Lørdag: Høytiden for Marias opptagelse i himmelen
11:00 Sunget høymesse
18:00 Søndagens messe