1. Ingen møter eller samlinger med mer enn fem deltagere skal finne sted i våre lokaler eller i kirken uten å være avtalt på forhånd med sekretæren. Dette gjelder også sted for møtet.

2. Ingen rom merket «ingen adgang», skal benyttes uten avtale med sekretær eller sogneprest. Små grupper (maks. fem personer) uten avtale kan kun møtes i atriet.

3. For alle møter og samlinger, skal det føres liste med navn og telefonnummer, akkurat som for messene. Uansett antall deltagere.

Sognepresten