Onsdag 22. januar:
17.00: Konfirmasjonskatekese

Lørdag 25. januar:
kl 15:30-19:00 ministranttreff med øvelse og pizza.
Ta kontakt med p. Paul for mer informasjon og påmelding (tel. 48396189).

Søndag 26. januar: Høytiden for Eystein Erlendsson, biskop og bekjenner:
I Midt- Norge Stift feires høytiden for salige erkebiskop Eystein i alle messer.

14.00: Tiller: Messe (vietnamesisk)

Vi minner også om at denne lørdagen og søndagen, 25. og 26. januar, er det menighetsrådsvalg.
Man kan avlegge stemme etter hver av messene, både lørdag og søndag.