21.03.  5. søndag i fasten 
16.00: Messe (filippinsk) Feiring av 500-årsjubileum for Filippinenes kristning

24.03. Onsdag 
17.00 : Devotion to Mother of Perpetual Help (English)

25.03. Torsdag  - Høytiden for Herrens bebudelse
12.00 : Messe 
18.00 : Høymesse

26.03. Fredag
12.00: ingen messe obs!

13.00: Bisettelse Pia Hoel

17.30: Korsvei (norsk)
18.00: Rekviemmesse for Pia Hoel
19.00: Korsvei (engelsk)                                                                            
19.30: Korsvei (polsk)

28.03. Palmesøndag

 

15.03 – 18.03:
17.00: Novena til den hellige Josef

19.03. fredag - Høytiden for den hellige Josef, jomfru Marias brudgom
12.00: Messe
18.00: Høymesse   
          med installasjon og velsignelse av vår gamle Josef-statue

21.03  5. søndag i Fasten
16.00: Messe (filippinsk)
          feiring av 500-årsjubileum for Filippinenes kristning)

1. Ingen møter eller samlinger med mer enn fem deltagere skal finne sted i våre lokaler eller i kirken uten å være avtalt på forhånd med sekretæren. Dette gjelder også sted for møtet.

2. Ingen rom merket «ingen adgang», skal benyttes uten avtale med sekretær eller sogneprest. Små grupper (maks. fem personer) uten avtale kan kun møtes i atriet.

3. For alle møter og samlinger, skal det føres liste med navn og telefonnummer, akkurat som for messene. Uansett antall deltagere.

Sognepresten