31.05. Pinsedag

11.00: Pontifikalmesse
Dåp og konfirmasjon

01.06. 2. Pinsedag – Den salige Jomfru Maria, Kirkens Mor
10.00: Messe
12.00: Prestemøte
16.00: Oljevigselsmesse
NB! Ingen messe kl.18.00 

04.06. Torsdag
19.00: Menighetsråd / Paris Counsel

05.06. Fredag
16.30: Sakramental tilbedelse
17.30: Jesu Hjerteandakt 
18.00: Votivmesse til ære for Jesu Hellige Hjerte 

07.06. Søndag
Høytiden for Den Hellige Treenighet

Husk å reservere plass på https://billett.katolsk.no
Registreringen til alle messer, både hverdag og helg, stenger ved midnatt kvelden før.

 

 

Sognepresten vil den nærmeste tiden være delvis sykemeldt og borte fra førstelinjetjenesten, med unntak av et fåtall messer.
p. Slawomir Czuba vil være stedfortredende sogneprest i hans fravær.
Alle henvendelser om kirkelige handlinger og annet må i denne perioden rettes til
p. Slawomir eller menighetskontoret.
Se kontaktinformasjon her!