24.10 Lørdag:
14.30: Messe (eritreisk) 
15.00: Konfirmantkatekese (for konfirmasjon 21.10.)

25.10 30. søndag i det alm. kirkeår:
NB! 16.00: Messe (vietnamesisk) / Mass (Vietnamese)

28.10. Onsdag: De hellige apostler Simon og Juda
17.00: Konfirmantkatekese 
18.30 – 19.00: Novena

31.10. Lørdag:
14.00 : Messe (spansk)

01.11. Alle Helgens dag
16.00: Messe (filippinsk) 
18.30: Moholt kirkegård, Rosenkrans (polsk) 

02.11. Alle sjelers dag
11.00: Stavne kirkegård: Velsignelse av graver 
18.00: Rekviemmesse 
19.30: Rekviemmesse (polsk)