ALLE MESSER INNSTILLES!
Messeplikten er midlertidig opphevet. Kirken holder åpent. Det vil være prester til stede i kirkene til vanlig messetid.
For mer informasjon, se sognets hjemmeside: trondheim.katolsk.no
eller katolsk.no

WSZYSTKIE MSZE ŚWIĘTE Z UDZIAŁEM LUDZI SĄ ANULOWANE!
Obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej zostaje przez biskupa tymczasowo zniesiony.
Kościół jest otwarty do prywatnej modlitwy. Kapłani będą nadal celebrować Mszę Świętą bez udziału ludzi.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę parafialną: trondheim.katolsk.no
lub katolsk.no