1. July - 31. December
RESERVER BILLETT TIL MESSEN HER! Husk å avbestille billetten om du ikke kan bruke den, slik at noen andre kan få den.
2. September 18:30 - 19:00
Novene
18:00 Messe 18:30-19:00 Novene
3. September 18:00 - 20:00
Kallsmesse med etterfølgende Sakramental tilbedelse og anledning til skriftemål
18:00 Messe Vi ber spesielt for våre seminarister og for kall til prestegjerningen - 20:00:...
4. September 16:30 - 18:40
Votivmesse for Jesu Hjerte
16:30 Sakramental tilbedelse. 17:30 Jesu Hjerte andakt.  18:00 Votivmesse
5. September
Lørdagskatekese
Velkommen til årets første lørdagskatekese! Nærmere informasjon om grupper og tider kommer...
5. September 15:00 - 16:00
Messe på Litauisk
Husk å reservere plass i messen her https://billett.katolsk.no/
8. September
Festen for Jomfru Marias fødsel
18:00 Messe
9. September 17:00 - 19:30
Konfirmantkatekese
Velkommen til årets første konfirmantkatekese skoleåret 2020-2021 Husk påmelding! Gjerne via...
12. September
Fingergull. Kristi dyrebare blods komme til Nidaros.
18:00 Søndagens messe
12. September 10:00 - 13:30
Polsk katekese
Velkommen til årets første polske katekese! Dagen begynner med foreldremøte kl. 10:00 og avsluttes...
14. September
Festen for korsets opphøyelse
18:00 Messe
16. September 19:00 - 21:00
Menighetsrådsmøte
19:00 Møte i menighetsrådet.
19. September - 10. October
Referat fra menighetsrådsmøtene er igjen tilgjengelige
På grunn av tekniske problemer har referatene fra menighetsrådsmøtene i 2020 vært...
21. September
Festen for den hellige apostelen og evangelisten Matteus.
18:00 Messe  Det vil være tent lys på apostelens søyle i St. Olav domkirke hele denne...
23. September 17:00 - 19:30
Konfirmantkatekese
Husk smittevernrådene. Hyppig håndvask, hold avstand til hverandre og bli hjemme om dere er...
23. September 18:00 - 19:00
Votivmesse til ære for Hellig Olav
18:00 Votivmesse
26. September
Førstekommunion (Polsk)
11.00: Messe med førstekommunion (polsk) Pga koronasituasjonen er messen KUN...
27. September
26. søndag i det alminnelige kirkeår
09:00 Fromesse (latin) 11:00 Høymesse (norsk) 13:00 Messe (polsk) 14:30 Messe (polsk) 18:00 Messe...
29. September
Festen for de hellige erkeengler Mikael, Gabriel og Rafael
18:00 Høymesse

Page 1 of 1 1