St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski

LØRDAGSKATEKESE OG FØRSTEKOMMUNIONSFORBEREDELSER 2019-2020

 

Førstekommunionsforberedelser:

Vi har nettopp sendt ut invitasjoner til førstekommunionsundervisning til alle barn som er registrert i menigheten og født 2012. 

Forberedelsene tar to år, og undervisningen foregår den første lørdagen i hver måned, med unntak av april da denne lørdagen er i påskeferien.

Undervisningsdagen varer fra kl. 10-13:30 og avsluttes med en familemesse for hele familien kl.13:00

Se egen oversikt over undervisningsdager lengre ned på siden.

Dersom det er noen som har barn født 2012 eller tidligere, som ikke har fått invitasjon og vil delta i forberedelsene kan de ta kontakt med menighetskontoret på e-post: trondheim [krøll] katolsk.no og/eller se kopi av brevet her.

Her finnes påmeldingsskjema 

Egenandel for førstekommunionskatekese og lørdagskatekese er kr 200 pr. barn.

Betaling kan skje til konto nr: 4202.24.96462
Merk betalingen "KATEKESE 2019/20 + BARNETS NAVN"Lørdagskatekese:


Menigheten har et undervisningstilbud til alle katolske skolebarn fra 2. til 8. trinn samme lørdag i måneden til samme tid. Barna er inndelt i grupper etter alder, og forberedelsene til førstekommunionen er en integrert del av denne.

De som allerede har mottatt sin første kommunion deltar i en egen gruppe, og kan melde seg på ved oppmøte første gang.

Målet med å samle alle katekesegruppenen til samme dag og samme tid er at barna skal få treffe hverandre på tvers av gruppene, og at vi på på sikt skal få et større katolskt barne- og ungdomsmiljø i Trondheim.

Dersom dere har spørsmål om førstekommsunionskatekese eller katekese for eldre barn er det bare å ta kontakt med menigheten på e-post: trondheim [krøll] katolsk.no 


OBS! menighetskontoret har endrede åpningstider i sommer. For mer info se "hva skjer" spalten.


Lørdagskatekese med forberedelser til den første hellige Kommunion skoleåret 2019/2020:


Lørdagskatekesen vil vare fra kl. 10 til kl. 13.30 og ha følgende program:

  • Katekese i grupper etter alder
  • Lunsj. Alle gruppene spiser sammen, og etter dette blir det felles sosiale aktiviteter.
  • Katekese i grupper, og sangøvelse.

Dagen avsluttes med familiemesse kl. 13.00.

 

Undervisningsdager:

7. september

5. oktober

2. november

7. desember

4. januar

1. februar

7. mars

28. mars – hyggekveld

2. mai

6. juni – øving og informasjonsmøte for gruppen som skal motta sin første hellige kommunion på søndag. De andre gruppene har fri.

7. juni – Den første Hellige Kommunion. 

 

St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Telefon: 73 80 87 50
Epost: trondheim [krøll] katolsk.no

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 51 (Kontor direkte)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no