St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski

LØRDAGSKATEKESE 1. juni - KUN for den gruppen som skal motta sin første kommunion i år.


Denne lørdagen blir det ikke vanlig lørdagskatekese, men skriftemål og øving til førstekommunionen for de som skal få sin første kommunion søndag 2. juni.

Alle barna må huske å ha med seg dåpslyset sitt!

De andre gruppene har fri denne lørdagen.

 

 

Tider og dager for lørdagskatekesen skoleåret 2018/2019:

Lørdagskatekesen er et tilbud til alle menighetens barn fra 2. til 8. trinn.

Undervisningen varer fra kl. 10 til kl. 13.30 og har følgende program:

10-11: Katekese i grupper etter alder

11-11.30 korsang og matlaging.

11.30 Lunsj. Alle gruppene spiser sammen, og etter dette blir det felles sosiale aktiviteter.

Ca. klokken 12.20 samles gruppene igjen for diverse aktiviteter hver for seg.

Dagen avsluttes med familiemesse kl. 13.00.

Undervisningsdager:

1. september

6. oktober

3. november

1. desember

12. januar

2. februar

2. mars

6. april

4. mai

1. juni

Ta gjerne kontakt med menighetskontoret på Trondheim [krøll] katolsk.no dersom det er noen spørsmål.

 

 

 

Katekese i St. Olav menighet

Førstekommunion:  Ansvarlig: Lena Tande.

Søndagsskole/evangelieforklaring for barn: Ansvaret går på omgang mellom Lena Tande, Maria Selmer-Olsen, Bernadette Fuglem, Pia Sørensen og Van-Trang Pham. Hver søndag i 11-messen. Opplegget som brukes blir hentet fra Det kateketiske senter. Se egen artikkel om Søndagsskolen

Konfirmanter: 

Se egen side for konfirmanter i venstre kolonne på forsiden.

 

For mer informasjon kontakt menighetskontoret

tlf. 73 80 87 50 eller epost trondheim@katolsk.no

__________________________________________

Kunngjøring 30. juni 2018:

Lørdagskatekese med førstekommunionsundervisning 2018/2019

St. Olav domssogn  har i disse dager sendt ut invitasjon til lørdagskatekese med førstekommunionsforberedelser til alle barn som er registrert i kirken og født 2010 og 2011.

Fra i år skal forberedelsene holde på i to år, derfor er det to årganger med barn som har fått brev denne gangen.

Nytt i år er også at vi vil ha lørdagskatekese for alle katolske skolebarn i 2-8 trinn, og at forberedelsene til den første Kommunionen vil være en del av denne.

Dersom det er noen med barn fød 2010 eller tidligere som allerede har planlagt førstekommunionsfeiring til våren, kan de velge å gjennomføre på kortere tid, men må i så fall regne med at det blir noen ekstra undervisningsdager i tillegg til de oppsatte lørdagene. Dette gjelder kun i år.

Dersom det er noen som ikke har fått invitasjonsbrev, men har barn som vil delta på katekese kan de kontakte menighetskontoret, fortrinnsvis på e-post trondheim@katolsk.no

St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Telefon: 73 80 87 50
Epost: trondheim [krøll] katolsk.no

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 51 (Kontor direkte)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no